หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Reinsurer Manager

ผู้จัดการแผกนกประกันภัยต่อ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รวบรวมโครงสร้างของ Portfolio เพื่อเป็นข้อมูลในการทำ Reinsurance Programmer , จัดทำ Risk Profile / Loss Profile

- ทบทวนสัญญาประกันต่อ , สรุปโครงสร้างประกันต่อประจำปี

- ดูแลการจัดทำบัญชีประกันต่อ , ดูแลลูกหนี้และเจ้าหนี้

คุณสมบัติ

• เพศชาย หรือหญิง อายุ  40  ปี ขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ,บัญชี , Risk Management  

   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยต่อมากกว่า 10  ปีขึ้นไป และอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี

• หากมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านประกันต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ภาษาอังกฤษ มีผลสอบ TOEIC  มากกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

• มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ

• มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
3. โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ประกันสุขภาพ
6. ประกันสังคม
7. เงินช่วยเหลือต่างๆ
8. การฝึกอบรมและสัมมนา
9. วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามประเพณี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี 2472 กว่า 87 ปี แห่งความมั่นคงของบริษัทและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และ 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทฯมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)