หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager - Business Banking (BKK)

ผู้จัดการความสัมพันธ์ (พื้นที่กรุงเทพฯ)
บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่
• ติดตามและออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนา รักษา และบริหารความสัมพันธ์ ในการขายและให้บริการสินเชื่อ
• พัฒนาธุรกิจ แสวงหาโอกาสใหม่ในการทำรายได้ จากการทำความเข้าใจวงจรธุรกิจของลูกค้า
• พิจารณาสินเชื่อและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงสินเชื่อทุกประเภทของสินเชื่อธุรกิจ

**ประจำสำนักงานธุรกิจ สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และมี logic ดี
• ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการสื่อสาร และการเขียน
• สนใจองค์กรที่พิจารณาตามผลงาน สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดด
• ทำงานภายใต้ความกดดันด้วยความรู้สึกท้าทาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• คุณจักราวุธ โทร 02-242-3334
Email Address: jakravut.kum@tmbbank.com 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 27th Fl., Tower A , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2299-1111,0-2299-1732,02-299-1853
โทรสาร : 0-2242-3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)