หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager (Corporate)

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจ)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง (ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า) โดยการทำ Product Bundling, Cross Selling
 2. ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการทางด้านการเงิน
 3. บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากลูกค้า การ Structure วงเงินให้เหมาะสม รวมถึงการ Defense Case กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
 4. ติดตามการชำระเงิน, เจรจาและปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าใน Port เพื่อการควบคุมคุณภาพลูกหนี้
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้กับลูกค้า กรณีมีข้อขัดข้องและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภา
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานที่ดี
 4. มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 5. มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจต่างๆ เช่น Cross Selling, Product Credit, Non Credit Product
 6. มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า การสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การจัดการและการวางแผนได้ดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0000,081-448-4346

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Vilasinee
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-359-0000 ต่อ 2240
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)