หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager (Finance Institution)

ผู้จัดการความสัมพันธ์ (สถาบันการเงิน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Ensure to acquire and build the new and maintaining the relationship the existing FI business development as solution provider and advisor for FI clients and in the line with our internal and external’s control and guideline.

- Provide the advice based on analysis for set up new& existing limits to nationwide and/or worldwide counterparties in financial institutions (FI) to fulfill the requirement of whole Bank’s business operations.

- Ensure all FI counterparties’ credit limits in compliance with all related regulations to protect the risk of the bank.

- Liaise with FI counterparties for exploring businesses opportunity and obtaining counterparty limits in return.

- Monitor and update news and stocks price movement of FI counterparties, other FI and global FI industry.

- Comply with ISDA, GMRA, and other agreements with other FI counterparties for supporting business requirement.

- Ensure KYC and AML questionnaires of all FI counterparties in place and in compliance with all related regulations.

- Provide reports and ad-hoc/ special assignments requested by executive management.

คุณสมบัติ

- Education Level : Master Degree in Finance and Banking

- Years of Experience : over 7-10 years experience
- Experience in Global Market Business (Treasury, Trade finance, corporate loan, Financial Institutional, transactional banking)

- Able to work under pressure

- Good leadership, negotiation, communication skill and service-oriented

- Good connection with banks, non-banks and regulators i.e. Bank of Thailand, Securities and Exchange Commission (SEC)

- Good command of English / Chinese is preferable

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 12 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)

Being a member of Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), the largest commercial bank in China and the world's largest bank in market capitalization, ICBC (Thai) is now ready to provide an integrated banking service for both retail and institutional customers including international corporations.

Our customers will experience the convenience through ICBC network which includes 16,232 service points around China together with 162 foreign branches and subsidiaries and partners with more than 1,500 correspondent banks worldwide.  With the support from ICBC, a world-class banking group, to help broaden and strengthen our competency, we aim at becoming ICBC Regional Center in Indochina in the near future.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 11-13 Fl., Emporium Tower 622 Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2663-9000
โทรสาร : 0-2663-9786
โฮมเพจ : http://www.icbcthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)