หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager - Funding (Phuket)

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Expand new deposit customers and achieve funding target according to bank target.
2. Expand new retail customers and achieve retail target according to bank target.
3. Set marketing plan, Follow up with any significant movement that may effect on deposit and retail target in local area.
4. Develop strong relationship with customers in local area.
5. Present information related to business center’s deposit and retail issue to the management for making decision.
6. Take care and provide excellence service to customer.
7. Assist in expanding credit/lending business mainly by customer referring.
8. Monitor the accuracy of banking transaction.

คุณสมบัติ
1. Bachelor degree or above
2. At least 3 years in funding front line sales job, especially in SME and personal deposits taking
3. Good in selling, interpersonal and negotiation skills
4. Positive Thinking, Assertive and able to work at business center

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Being a member of Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), the largest commercial bank in China and the world's largest bank in market capitalization, ICBC (Thai) is now ready to provide an integrated banking service for both retail and institutional customers including international corporations.

Our customers will experience the convenience through ICBC network which includes 16,232 service points around China together with 162 foreign branches and subsidiaries and partners with more than 1,500 correspondent banks worldwide.  With the support from ICBC, a world-class banking group, to help broaden and strengthen our competency, we aim at becoming ICBC Regional Center in Indochina in the near future.

We are here with you together

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 11-13 Fl., Emporium Tower 622 Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand
โทรศัพท์ : 0-2663-9000
โทรสาร : 0-2663-9786
โฮมเพจ : http://www.icbcthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited