หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager (SME)

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ (SME)
บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

TMB มุ่งมันที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงานที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สังคมและตัวพนักงานเอง (Make The Difference)

ในฐานะผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ-สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก หน้าที่สำคัญคือการทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของกลุ่มลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อนำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางธุรกิจให้ได้ตรงตามความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า พร้อมหาโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต การติดตามและออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา รักษาและบริหารความสัมพันธ์ให้มีความผูกพันธ์มากยิ่งขึ้น ความรู้เข้าใจในการพิจารณาสินเชื่อและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงสินเชื่อทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกค้า และสามารถเสนอการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการ

คุณสมบัติ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทางธนาคารต้องการคุณมาร่วมงานกับเรา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านการขาย การตลาด การวิเคราะห์สินเชื่อในสายงาน SME โดยตรง
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารทางธุรกิจ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ทำงานเป็น RM-SMEจะได้อะไรบ้าง

 • มีโอกาสรับรายได้พิเศษขึ้นอยู่กับผลงานในแต่ละเดือน
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารสมทบให้ตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มงาน
 • มีอุปกรณ์การทำงานอย่างครบครันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เช่น Tablet, Mobile phone
 • มีการอบรมพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆและระบบการทำงานของทางธนาคาร


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 27th Fl., Tower A , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2299-1111,0-2299-1732
โทรสาร : 0-2242-3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)