หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Manager SME / Working Location (Southern) : หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี นครศรีฯ ประจวบฯ

Relationship Manager SME (Southern)
บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน:

• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่
• ติดตามและออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนา รักษา และบริหารความสัมพันธ์ ในการขายและให้บริการสินเชื่อ
• พัฒนาธุรกิจ แสวงหาโอกาสใหม่ในการทำรายได้ จากการทำความเข้าใจวงจรธุรกิจของลูกค้า
คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีหรือโท
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านบริหารความสัมพันธ์ ในการขายและให้บริการสินเชื่อ
• วิเคราะห์สินเชื่อ บริหารความเสี่ยงและ Portfolio
• ชอบงานที่ท้าทายและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
• เรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งประวัติมาเพื่อพิจารณาทาง
Email: hrg15@tmbbank.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02 299 1000 : 5828

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เกี่ยวกับบริษัท

หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า…และเติบโตไปพร้อมกับ TMB SME

โอกาสที่คุณจะเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด มาถึงแล้ว!!!

• ใช้พลังของคุณในการสร้างความแตกต่าง (Make THE Difference) ให้ลูกค้าและตัวคุณเอง
• กำหนดทิศทางและวางแผนความก้าวหน้าของตนเองได้ พร้อมกับการขยายธุรกิจ SME
• ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
• โอกาสได้รับผลตอบแทนและรายได้ที่สูง
• เลือกปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 27th Fl., Tower A , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2299-1111,0-2299-1732
โทรสาร : 0-2242-3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)