หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Relationship Officer / Manager (Corporate Banking)

Relationship Officer / Manager (Corporate Banking)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการเป็น Single Contact Point เพื่อนำเสนอการให้บริการแบบ Integrated Solution ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน, การรับประกัน,Market Intelligence, เครือข่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมาย, และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร

- สร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าพึงพอใจ

- สร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายของ National Champions และผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในประเทศเป้าหมาย

- สร้างอุปสงค์ปลายทางเพื่อเปิดโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน และเครือข่าย เช่น Pull Financing, การ Structure ดีล, และการทำ Business Matching โดยอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานทีมไทยแลนด์ ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสเปิดตลาด

- ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ความเป็นได้ในเชิงลึกของ Integrated Solution ออกแบบ Business Case และรายงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรเพื่อขออนุมัติ ตลอดจนนำเสนอและส่งมอบให้แก่ลูกค้า

- จัดทำบันทึกขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ และนำเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

- ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และการขอแก้ไขสัญญา ติดตามการเซ็นสัญญา และติดตามการตั้งวงเงินให้เรียบร้อย ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้วงเงินได้

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้

- มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดสินเชื่อหรือวิเคราะห์สินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การเงิน
คณะ : บัญชี
คณะ : เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its operation on February 17, 1994.

In November 1999, the Export-Import Bank of Thailand Act (No. 2) B.E. 2542 (1999) was enforced to clarify and expand the Bank's objective and scope of operation with regard to investment promotion and support. The amendment enab

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย