หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Resident Manager

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการบริหารจัดการงานส่วนโรงแรมให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานตามแผนกสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

3. บริหารงานงานภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบายขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

5. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน

6. บริหารพนักงานทุกแผนกในโรงแรม

7. ดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในโรงแรม

8. ทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้

9. บริหารงบประมาณและรายได้ในแต่ละเดือน

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 40 - 55 ปี

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3. มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี

4. สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนระยะยาวได้

5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับสภาวะความกดดันในการทำงานได้ดี

7. รักษาซึ่งมาตรฐาน การบริการลูกค้า และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในโรงแรม

8. ทักษะที่ดีใน MS-Word, MS-Excel, Power Point

9. มีความชำนาญในการวางแผนกำลังคน / วางระบบการดำเนินงานภายในโรงแรม

10. สำเร็จการศึกษาระหว่างปริญญาตรี/โท สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สวัสดิการ
1. เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป)
2. เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ)
3. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
4. เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
5. สวัสดิการอาหาร
6. ที่พักพนักงาน (ที่จ.สุราษฎร์ธานี)
7. ค่าเครื่องนอน ( ที่จ.สุราษฎร์ธานี)
8. เครื่องแบบ
9. สวัสดิการเงินกู้
10. โบนัส
11. ปรับเงินเดือนประจำปี
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
13. ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส
14. ค่ารักษาพยาบาล
15. ตรวจสุขภาพประจำปี
16. ประกันสังคม
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
18. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
20. ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์(Office)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก เรือขนส่ง บริการท่าเทียบเรือ บริการร้านอาหาร    ร้านสะดวกซื้อ  และบริการให้เช่าพื้นที่เพื่อการค้า  มีบริการเดินเรือหลากหลายประเภท มีเรือเฟอร์รี่ไว้คอยให้บริการทั้งสิ้น 11 ลำ ซึ่งปัจจุบันมีท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 3 แห่ง อยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ ท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือพงันสากล

 
ที่อยู่ : 281 ซอย สุทธิพงศ์ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2277-4488
โทรสาร : 0-2277-8511
โฮมเพจ : http://www.rajaferryport.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)