หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Retail Sales Executive - พนักงานขาย จ. ประจวบคีรีขันธ์_สัญญาจ้าง 1ปี

พนักงานขาย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การผลิต
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
• เสาะหาและสร้างฐานลูกค้า และ ผู้รับเหมาในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างของคอนวูด
• ร่วมสร้างยอดขายกับคู่ค้าและเครือข่ายลูกค้าอื่นๆ
• กระตุ้นและสร้างยอดขายให้กับกลุ่มคู่ค้าที่มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนวูด
• รักษาฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มคู่ค้ารายย่อย
• ทำกิจกรรมเสริมสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้กับคู่ค้ารายย่อย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป 
  • ประสบการณ์การขาย 1-5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี สามารถปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้เร็ว
  • มีความคุ้นเคยกับการขายสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ สามารถเรียนรู่ผลิตภัณฑ์ได้เร็ว 
  • สามารถเดินทางได้ และ สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็ว 
  • มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในการปฏิบัติงานที่หลากหลายได้ 
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Siam City Cement Public Company Limited is one of the leading cement manufacturers in Thailand, established in 1969 with a clear focus to be an innovative supplier of cement and concrete products and solutions. Since the foundation for over 50 years, Siam City Cement PCL., has placed great value on commitment to corporate vision in continuing to build on our long heritage of shared loyalty, creating trusting relationships with our business partners, our people and our community. As of today, Siam City Cement PCL., through our subsidiaries, Siam City Concrete Co., Ltd., Conwood Co., Ltd. INSEE Superblock Co., Ltd., INSEE Ecocycle Co., Ltd., Siam City Power Co., Ltd., and INSEE Digital Co., Ltd., is engaged in cement-based building materials, wood replacement products, light-weight concrete blocks, environmental caring solutions, power generation from the cement production process, and information technology services.
 
To strengthen our business and promote steady growth, we have partnered with Globe Cement Company Limited; the cement manufacturer/ distributor under Globe brand. The company has also expanded the business to Bangladesh under the name of Siam City Cement (Bangladesh) Limited. This expansion commemorates a great opportunity to strengthen our operational excellence and gain competitive advantages to be regional cement industrial leader.

 One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities as well as competitive compensation and benefits for our employees. We value personal individual ability and working as a team. We treat each other the way we want to be treated and we believe that people work best when there is a foundation of trust.

 To continue striving to deliver excellence, we need people whose outstanding performance will make it possible. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition Department
ที่อยู่ : No. 199 Column Tower, 7th - 12th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2797-7000
โทรสาร : 0-2663-1823
โฮมเพจ : http://www.siamcitycement.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)