หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Route Planner (เจ้าหน้าที่วางแผนเส้นทาง) Shopee Express

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำข้อมูลแผนงานการรับพัสดุจากในระบบ และมอบหมายแผนงานให้กับผู้ควบคุมรถตามศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ
- บริหารจัดการและควบคุมผู้ขับรถ ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ตรวจสอบการทำงานของผู้ขับรถ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
- ประสานงานระหว่างร้านค้าและผู้ขับรถ ในการนัดหมายการเข้ารับสินค้าและติดตามสถานะการเข้ารับสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน
คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุ 22-40 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวช. ขึ้นไป
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานวัน 6 วัน/ สัปดาห์
- สามารถทำงานเป็นกะ และยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถควบคุม และดูแลพนักงานขับรถได้
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft word, Microsoft excel และ การส่ง E-mail
- มีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- มีทักษะในการปนะสานงานระหว่าร้านค้า และคนขับรถได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Shopee (Thailand) Co., Ltd

Headquartered in Singapore, Garena was founded in 2009 by Forrest Li and his friends as they aspired to transform their passion for entrepreneurship into a great company. Forrest named the company "Garena," a play on the words "global arena". Since its inception, Garena has seen unprecedented growth and become a leading platform provider for online and mobile entertainment and communication across Southeast Asia, Taiwan and Hong Kong, serving millions of users.
In 2010, Garena launched its first product, Garena , an online game and social platform for people to meet, chat and play games with each other. By combining a communications tool with compelling digital content, Garena re-invented the business model for online games in Southeast Asia and created a true platform with strong network effects. Since its launch, many premium micro-transaction based online games have been exclusively available on Garena including three of the most popular titles in Southeast Asia: League of Legends, Heroes of Newerth, and FIFA Online 3.
Since then, Garena has steadily innovated by adding successful extensions to its original platform:

- In 2012, Garena launched TalkTalk, a highly engaging real-time voice and video communication platform.
- In 2013, it launched BeeTalk, the first indigenous mobile social network in Southeast Asia. The BeeTalk mobile app helps people create new relationships and join communities based on locations and interests. It has become one of the most popular and fastest growing apps in the region.
- Most recently, in 2014 it launched AirPay, one of Southeast Asia’s fastest growing payments networks and a key tool for bridging the ‘digital divide’ to provide accessible financial services in emerging markets. Garena users can pay for online games, telephone bills, utilities, and e-commerce transactions on the AirPay network – regardless of whether they have a bank account or credit card.

The combination of PC and mobile, content and communications, and microtransactions and payments is the foundation of Garena’s compelling value proposition to both its millions of users and its trusted content and e-commerce partners. 
ที่อยู่ : 26F Singha Complex,1788, New Petchaburi Rd. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2017-8300
โฮมเพจ : https://careers.shopee.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด