หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Safety Engineer

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/บริษัท ไอดีล สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก , เฟอร์นิเจอร์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-Manage EHS activities to ensure compliance with local legal requirement, external EHS regulations,

standards, internal environmental policies and management systems.

-Lead, direct, and evaluate a team of EHS professionals to ensure EHS strategy is implemented effectively
within established budgets which complies with all relevant regulations, law, and standards.

-Investigate EHS incidents; prepare reports and recommendations; overall EHS performance to identify
recurring problems; research, evaluate, and recommend changes to technology, equipment; systems, or
processes that will improve the EHS responsibilities.

-Liaise and coordinate with contractors to ensure appropriate safety plans are in place and being adhered
to.

-Reduce Lost Time Injury Frequency Rate ( LTIFR ) , Incident Frequency Rate ( IFR ), Severity Rate ( SR ) and Number of people contracted with occupational disease ( NPCOD ) aligned with group target. -

-Undertake risk management and hazard reduction procedures to anticipate and prevent site safety
problems.

-Conduct regular safety audits and 5s audit on site and producing the regularly report

-Liaise with relevant government authorities regarding site safety as required.

-Ensure awareness of all site workers and contractors of safety standards, including but not limited to,
running toolbox talks regarding safety.

-Others job assign by management team; Acrylic , Commercial , Logistic & WH loading

คุณสมบัติ

-Bachelor’s degree in safety, Occupational Health from accredit university or bachelor’s in environmental 
  science from accredit university and hold professional safety officer MOL license or related field.

- 3-5 years of experience in Safety & EHS Management.  

-At least 2-3 years of experience in manufacturing environment.   

-Experiences on ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018  

-Able to communicate in English.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Cost of Living Allowance
 • Free Rice
 • Life Insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Lixil (Thailand) Public Company Limited


LIXIL Corporationis one of the largest companies in the building materialsand housing equipment industry, with its sales of over USD 13 billion andemployees of approximately 60,000. With a headquarter in Tokyo, Japan, thereare more than 17 regional offices, 83 branches, 287 sales offices, and 44production sites for domestic sales and production under LIXIL across AsiaPacific, Europe, North America, and Middle East.

LIXIL’s vision is to become a global leader in the buildingmaterials and housing equipment industry. Through reputable brands such asAmerican Standard, INAX, JADO, LIXIL, Tostem and TOEX, LIXIL offersbroadest-in-industry categories of products with highest quality andleading-edge design, dedicated services and one-stop solution to best meetcustomers’ needs.
 
LIXIL GlobalCompany, asubsidiary ofLIXILCorporation, is responsible for the Group’s business developmentoutside of Japan and aims to play a major role in establishing the Group as theglobal leader in this field. Overseas sales and production are conducted inmore than 27 countries.

LIXIL ASEANconsistsof 18 entities underLIXILGlobal Companyin Thailand, Vietnam, Singapore, Philippines,Australia, Indonesia, Myanmar, Cambodia, India, and other Asian countries withmore than 12,000 employees. The regional business is overall profitable withcombined sales revenue about $600 Million. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section (K.Rapaksorn)
ที่อยู่ : 1/6 Moo 1, Phaholyothin Road, KM.32, Klongneong, Klongluang, Pathumthani 12120
โทรศัพท์ : 0-2901-4455 # 1251
โทรสาร : 0-2901-4422
โฮมเพจ : http://www.lixil.co.th