หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

SAFETY OFFICER (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กระบี่, ชุมพร, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ และสามารถเซ็นรับรองรายงาน จป.ว ได้
• มีมนุษยสัมพันธ์, มีความคิดเชิงวิเคราะห์, และปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กระบี่, ชุมพรและอุดรได้
• ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00 น.) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กระบี่, ชุมพร, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกี่ยวกับบริษัท
ดำเนินกิจการผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขณะนี้ บริษัทฯกำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) เพื่อประจำที่โรงงานจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และอุดรธานี เพียงจังหวัดละ 1 ตำแหน่ง รวม 5 ตำแหน่ง 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภออำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-210-031-2
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 712, 713
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด