หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Safety Officer

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ดินแดง)
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

- มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

- มีความรู้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Bilfinger (Thai) Construction Co., Ltd. isthe locally registered construction company having operated in Thailand forover 28 years, with Bilfinger Infrastructure Mannheim GmbH as the majorshareholder. The company has extensiveexperience in industrial & commercial buildings and civil engineeringconstruction projects. We are lookingfor a qualified and experienced candidate to join our company in the followingposition: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Personnel Manager
ที่อยู่ : 10th Floor, Viriyathavorn Building, 587 Sutthisarn Road, Ratchada Pisek, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2691-9449
โทรสาร : 0-2691-9106
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด