หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sale - พนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย์) (มหาชัย,สมุทรสาคร)

ด่วนมาก!
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

รับผิดชอบงานขาย ให้คำปรึกษา และแนะนำโครงการของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1. ปฎิบัติงานและดูแลงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด
2. จัดทำรายงานการปฎิบัติงานประจำวัน
3. พบลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม
4. พบลูกค้าตามเขต และรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่
5. รับผิดชอบงานขาย ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
6. ดูแลและให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี-การเงิน , ก่อสร้าง , สถาบันการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
8. จัดทำรายงานจำนวนของลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการรายสัปดาห์,รายเดือน
9. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งได้ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหา
10. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification):

วุฒิการศึกษา ( Education Background )
ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานขาย อย่างน้อย 1 ปี  ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ คอนโด บ้าน ที่ดิน
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม
3. สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย และ อังกฤษ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)
1. ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้
2. สามารถทำงานเป็นระบบ
3. ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่ผลักภาระให้คนอื่น
5. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
6. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ
7. มีใจรักงานบริการ
8. สามารถขับรถยนต์ได้

รายได้ดี

ทำงานที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)