หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sale Engineer (Bangkok)

วิศวกรฝ่ายขายและบริการ
บริษัท อินทิเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Develop group's strategic business, marketing and operation plan and implement to succeed company business objective and goal.
 • To establish good relation and routine sale communication with customer in order to maintain agency line, solving customer problems and to push sale order for both project and after market.
 • To participate and support Rotating Equipment team for implementing of group's vision, mission, business objective for both short and long term goal including future business expansion plan.
 • Survey and indemnify related industry/ business best practice and best performance to benchmarking and adopt/built in to the group's general practice. Rotating Equipment Sale & Service Engineer
 • To maintain and improve current customers relationship and establish relationship with new customers.
 • To develop new strategy to enlarge market and to compete with competitors
 • To control operating cost and create benefit and value to company.
คุณสมบัติ
 • Thai National, Male or Female, age around 25-32
 • Bachelor’s Degree in Engineering field (Mechanical, Industrial, Chemical, Petrochemical)
 • At least 3 years working as a Sales Engineer for industrial pump products
 • Good analytical forecasting and strategic sales development.
 • Have professional skill to close sales deals.
 • Good English language skills.
 • Good customer relationship management skills, communication, negotiation and interpersonal skills
 • Good service minded, detail oriented and patient in handling technical document support and office work.
 • Able to driving and travelling to work in the province.
 • Aggressive and work at a team.
 • Own vehicle and mobile phone
 • Dynamic, committed and has positive attitude
 • Ability to work in a fast pace environment, multi-task and is a strong team player


Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

INTEGRATED QUALITY SERVICES CO., LTD.

Bangkok Office: 135/33 12th Floor, Amornphan Tower 2 , Soi Nathong, Ratchadapisek Rd.,Dindang Sub-district , Dindang District , Bangkok 10400
Tel : 02 – 274-5215 Fax : 02-274-5216

Rayong Office : 267/260-261 Sukhumvit Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150Tel : 038-029 -420 Fax : 038- 029 - 835    

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ปิโตรเคมี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • And other benefits.
 • Car maintenance
 • Commission
 • Group Insurance
 • Social Insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับบริษัท
Integrated Quality Services Co.,Ltd (IQS) was established in 1998 to supply industrial products, aftermarket services, and solutions to oil and gas, refinery, petrochemical, chemical, pulse and paper, steel, cement, ceramic, and food industries. Major products and services which are currently handling in the area of rotating machinery, process equipment, control and instrument, gas and fire detection and suppression system. IQS Service capability is not only product supply, but covering system integration, problem diagnosis, system improvement, upgrade, and revamping of existing system 
ที่อยู่ : 135/33, 12nd Floor, Amornphan205 Tower 2, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2274-5214-5
โทรสาร : 0-2274-5216
โฮมเพจ : http://www.iqs.co.th/