หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales (ประจำภาคอีสาน)

พนักงานขายออกตลาด (ประจำภาคอีสาน)
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
การคมนาคมขนส่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงาน/ดูแลลูกค้า และหาลูกค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

- นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย ให้บริษัทฯ

- สำรวจตลาดและรายงาน สินค้าที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร

- รับออเดอร์จากลูกค้า โดยออกนอกพื้นที่ พบปะลูกค้าในจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการลูกค้า ทั้ง ก่อน-หลังการขาย

- ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อเสนอขาย ได้เป็นอย่างดี

- ปฏิษัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

- ประจำสาขาขอนแก่น

- ทำงาน 6 วัน/อาทิตย์

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

- ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส และประโยชน์จาก มีศิลปในการขาย

- ต้องเป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีลักษณะ น่าเชื่อถือ

- ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย

- มีความขยัน อดทน

- มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถปรับแผนการขายทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเจาะหาลูกค้ารายใหม่ๆ

- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีวินัย มีความเป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี

- มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

- มีใจรักในการขาย และ การบริการ

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวและมีทักษะในการเจราจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด

อุปกรณ์ทีใช้ในการประมง แห,อวน,ไซ,ยอ,ข่ายตักปลา,ไซจับกุ้ง,กระชังกุ้ง,มุ้งฟ้าทำกระชัง,ลูกลอย,ข่ายต่อแห,ด้ายไนล่อน ,ด้ายโพลี,เชือกสายมาน,เชือกใยยักษ์,ผ้าพีอีปูบ่อกุ้งฯลฯ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ผ้ามุ้งกันแมลง,ข่ายนก,สายเอ็นกั้นนก,ผ้าคลุมดิน,ตาข่ายกรองแสง(สแลน),ผ้าโรงเรือน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา ตะข่ายโกฟุตบอล เน็ตต่างๆ

บริษัทกำลังขยายงาน มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้

 
ที่อยู่ : 430 ถนน สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2237-1624-6 ,043-258-021-3 (ขอนแก่น)
โทรสาร : 0-2237-1627
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด