หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Admin, Trade Marketing

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ


- Key in discount for customers channel

- Set rebate in SAP, monitor,clearing and make the summary report

- Display fee: check the actual implementation vs. plan

- Summary actual expenses and adjust the suspense of customers


คุณสมบัติ


- Age between 24 - 28 years old

- Bachelor's degree in Business administration or related field.

- At least 1-2 years working experience is preferable

- Good command of computer skill Excel

- Strong coordination, Detail-oriented, Work well under pressure
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Kao has been operating in Thailand for over 54 years developing real strength in its core categories. “Attack, Attack Easy” Fabric care, “Laurier, Merries” sanitary care, “Feather, Essential, Liese” hair care, “Biore” Skin care, and “Haiter, Magic Clean” home care. The future is bright for a dedicated, energetic and innovative team player who can help Kao Realize its ambitious vision for the future 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Kao Commercial (Thailand) Co.,Ltd.
Primary Industries :
Consumer Product
Number of Employee :
2550"
Registration :
2,000 Million Baht
งาน หางาน สมัครงาน

Company Background

In 1887, when Kao's founder Mr.Tomiro Nagase initiated a soap making business in Tokyo, a tiny seed of a quality soap had sprouted, flourished and grown into a big tree with various branches of Kao products all over the world. Presently, Kao is one of the leading market manufacturers of daily use household products that are all contributed to consumers' lives by promotion "cleanliness", "beauty" and "healthiness".
The company has also earned a reputation as a quality manufacturer of chemical products and handled a range of fatty chemicals and specialty chemicals. Committed to a global approach to business, Kao has its operatins in 26 countries including Japan, Asia, North America, Europe and other parts of the world.

Business fields of KAO Thailand

KAO Thailand
was established for business fields of household and chemical products, as the pillars of its activities. It has striven to expand its business in to each market segment by providing consumers throughout the country with superior products and goods distribution services.พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

Company Statement

Kao's Worldwide Mission Statement

Kao’s Worldwide Mission is “ to strive for the wholehearted satisfaction and enrichment of the lives of people globally “ through the Company’s core domains of cleanliness, beauty, health and chemicals.

Fully committed to this commission, all members of the Kao Group work together with passion to provide products and brands of excellent value created from the consumer/customer’s perspective. In so doing, we “share joy with the consumer/customer”.

With the constant aim to fulfill this worldwide mission, we have followed the following key "Principles of Corporate Activities":
Ensure Customer's Wholehearted Satisfaction Worldwide.
Create Innovative Product Based on Original Ideas and Technologies.
Sustain Profitable Growth and Respond to the Trust of Stakeholders.
Leverage the Abilities of individuals into a Powerful Corporate Force.
Encourage Close Harmony with the Environment and the Community.

Company Outline

Kao Thailand

Kao Thailand was officially established on September 24, 1964 as the producer of a range of shampoo and detergent products. Later in 1972, the chemical plant was established to produce intermediate materials for local users and export. In 2005, the existing plant is expanded and relocated to the Amata Nakorn Industrial Estate in Chonburi province

Kao Thailand’s Mission Statement
Kao Thailand closely follows Kao worldwide mission, while we also implement our local mission in Thailand, which we see as straight forward :
“Kao Thailand desires to contribute to Thai people’s amenity and their comfortable life by producing quality and innovative products under Kao brand and logo, which are familiar to Thais for 40 years”.

KAO THAILAND was established for business fields of household and chemical products, as the pillars of its activities. It has striven to expand its business in to each market segment by providing consumers throughout the country with superior products and good distribution services.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

Human Resources Policy

Monthly Company Product
Daily/Traveling Allowance
Commuting Fee
Food Allowance
Overtime
Language Training
Uniform
Reward for Service Year
Medical Benefits
Company Excursion
New Year Party
Compensation, Bonus
Cooperative Fund
Provident Fund
Insurance
Feast of each function
Funeral of staff or Parents
Advanced Salary
Special Sales Allowance
Car Loan
Allowance for Lunch
Children Scholarship

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Kao Commercial (Thailand) Co.,Ltd.
Address :
15th Floor Wave Place Bldg., 55 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone :
0-2655-4455, 0-2655-4466 Ext. 518
Fax :
0-2655-4545
Contact Person :
Wanwimon Samakkha
Position :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Wanwimon Samakkha
ที่อยู่ : 15th Floor Wave Place Bldg., 55 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2655-4455, 0-2655-4466 Ext. 518
โทรสาร : 0-2655-4545
โฮมเพจ : http://www.kao.com/th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด