หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales and Marketing Officer (Special Product)

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (ผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น รถบรรทุก เครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ เครื่องบิน ฯลฯ)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , ยานพาหนะ/อะไหล่ , การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางกลยุทธ์และกำหนดแนวทางเป้าหมายทางการตลาด
 • หาช่องทางใหม่ๆ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์พิเศษ และให้บริการ ให้กับลูกค้า
  (อาทิเช่น รถบรรทุก เครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ เครื่องบิน ฯลฯ)
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ประเมินผลแผนการตลาด เพื่อปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขายและการเจรจาต่อรอง มีใจให้บริการ การสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และมีทักษะด้านการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office เช่น MS Word, MS Excel และ Power Point ได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การจัดการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

Phatra Leasing Public Company Limited is a leading company in leasing industry. We are well-known for OPERATING LEASE. Our business is expanding, and we need people to grow with us. If you are hardworking, ambitious, flexible and energetic. We would like you to consider the following positions in our team.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 252/6 29 Fl., Muang Thai - Phatra Complex 1 Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2290-7575 ext. 124
โทรสาร : 0-2693-2298
โฮมเพจ : http://www.phatra-leasing.com