หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Coach - ช่องทางคู่ค้าทางธุรกิจ (กรุงเทพ และขอนแก่น)

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้ความรู้ เทคนิคการแนะนำลูกค้า และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

• แนะนำเทคนิคต่างๆ และให้คำปรึกษาเบื้องต้น ในการใช้งานระบบแนะนำลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบแนะนำได้

• บริหาร กระตุ้น ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจให้แนะนำลูกค้า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ได้รายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

• วางแผน และสื่อสารข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ แคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ กับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

• ติดตามผลงาน วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าทางธุรกิจในพื้นที่ ที่ดูแล นำมาปรับแผนงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

• อายุตั้งแต่ 25-40 ปี 

• วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 

• บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและมีใจพร้อมให้บริการ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ 

• ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก ทำงานมีเป้าหมายมุ่งเน้นผลลัพธ์ 

• สามารถใช้และถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีและดิจิตอลได้ 

• หากมีประสบการณ์งานขาย สนับสนุนการขาย การบริการ หรือเคยทำงานในบริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

• สามารถทำงานนอกสถานที่และเดินทางได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ (ทุกเขต), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมและกับธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และจดทะเบียนชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 และเป็นบริษัทในเครือของแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป (พีซีจี) ประเทศฮ่องกง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและเป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย ที่บริหารงานและดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน และการประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย และการบริการที่ดียิ่งขึ้น อันได้แก่ แบบประกันที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกช่วงชีวิต อีกทั้งการดำนวยความสะดวก และการบริหารงานแบบโปร่งใส โดยลูกค้าของเราสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ รายการสินไหม และติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การนำเสนอแบบประกันผ่านแอพพลิเคชั่นในเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่

บริษัทมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 500 คน มีตัวแทนขายมืออาชีพ 4,000 คน มีสาขา 30 แห่งทั่วประเทศ และราให้บริการลูกค้ามากกว่า 400,000 ราย จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและชื่อถือได้ รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองทางการเงินและชีวิตที่ดี ซึ่งเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุพรรณี (ทราย)
ที่อยู่ : บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 065-5035724, 02-6326222 ต่อ 5183
โทรสาร : 0-2263-3898
โฮมเพจ : http://www.fwd.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)