หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer (กรุงเทพฯ)

วิศวกรขาย
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitter, Temperature Sensor, Control Valve, Explosion Protection, CEMS, DCS, SCADA, PLC และ Single Loop Controller แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- สร้างสัมพันธภาพที่ดีและให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและงานโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด, ระบบอัตโนมัติ, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย/หญิง ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument), วาลว์ควบคุม, อุปกรณ์ป้องกันในพื้นที่อันตราย ( Explosion Protection, Intrinsic Safety) และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control System : DCS, SCADA, PLC, etc) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Autocad

- มีทักษะในการนำเสนอสินค้าร่วมกับโซลูชั่นและงานบริการ

- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อติดต่อนำเสนอและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างสม่ำเสมอ

- มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย, มีความตั้งใจ, ขยัน, อดทน มีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสะสมทรัพย์
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่,กิจกรรมกีฬา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก และต่างประเทศ
 • รถรับส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงานครบ 5,10,15,20,25,30 ปี
 • วันลาพักร้อนตามอายุงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินของขวัญแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรับขวัญบุตร
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด มุ่งมั่นและคงความเป็นผู้บุกเบิกด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องมือวัดวิเคราะห์, อุปกรณ์และระบบป้องกันการระเบิด, การบริการหลังการขาย รวมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ งาน ผลิตภัณฑ์และงานบริการอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในหลายตำแหน่งงาน Your Reliable Partner

 
ที่อยู่ : 101 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2021-2879
โทรสาร : 0-2318-2818
โฮมเพจ : http://www.contrologic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด