หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer (ขายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม)

วิศวกรขาย
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องจักร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบดูแลการขาย เครื่องมือวัด
- กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
- เก็บข้อมูลลูกค้าและตลอดจนประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- ฝึกอบรมการใช้งานติดตามการรับชำระเงิน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางบริษัทฯกำหนด เช่น การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001และระเบียบฝ่ายขายประจำปี
คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย 22 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีเทคนิค อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 0 - 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
- ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด พักเป็นครั้งเป็นคราวได้

เงินเดือน: 18,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น + ค่ามัน + ค่าเสื่อมรถ)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีเทคนิค
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การบำบัดน้ำ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • Vehicle insurance allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าพาหนะ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Entech Industrial Solution Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental.

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
ก่อตั้งมามากกว่า 24 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ testo จากประเทศเยอรมันนีเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปในส่วนธุรกิจด้านระบบวิศวกรรม (System Integration) ของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ระบบกล้องวงจรปิด

บรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย โรงงานผลิตตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ผลิตภัณฑ์ ACCUPLUS นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้บริการหลังการขาย ทั้งงานบริการซ่อม งานสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ชื่อผู้ติดต่อ : สิรีธร
ที่อยู่ : 17/121 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-779-8888
โทรสาร : 02-779-8899
โฮมเพจ : http://www.entech.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด