หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer

วิศวกรฝ่ายขาย
ด่วนมาก!
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานขายสินค้าประเภทเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้กลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลและให้บริการกลุ่มลูกค้าปัจจุบันในโซนที่ได้รับผิดชอบ
 • สรรหาลูกค้าใหม่ในโซนที่ได้รับผิดชอบ
 • จัดเตรียมใบเสนอราคา, รายละเอียดข้อมูลสินค้า, รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อให้ลูกค้า
 • ส่งใบเสนอราคา, นำเสนอาสินค้า/แนะนำสินค้า และติดตามงานขาย
 • ปิดการขายและสร้างยอดขาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ และ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร หรือ พนักงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือ ทำงานคนเดียวได้ 
 • มีทักษะในการสื่อสาร, นำเสนอสินค้า, แนะนำสินค้า และ สามารถปิดการขายได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบำรุงรักษารวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานราชการ ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2538 และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอดทั้งในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพ การดูแลด้านการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่เป็นเลิศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้รับการตอบรับและความไว้วางใจจากผู้ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงต้องการบุคลการคุณภาพเข้าร่วมงานกับเรา
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 24 Soi Kanchanapisek 0010 Yak2, Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160
โทรศัพท์ : 0-2454-2478
โทรสาร : 0-2454-2477
โฮมเพจ : http://www.pat.co.th