หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer (วิศวกรขาย)

Sales Engineer
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แนะนำสินค้าและเสนอบริการให้แก่ลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตามที่บริษัทมอบหมาย
 • เปิดตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ
 • จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ประสานงาน ติดต่อ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • ดูแลงานและยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศหญิง / เพศชาย
 • อายุ  25 - 35 ปี
 • จบปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  (
  สาขาเคมี, สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า, สาขาอุตสาหการ,สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  )
 • จบปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  ( สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาเคมี, สาขาฟิสิกส์, สาขาพอลิเมอร์, สาขาวัสดุศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง )
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป    
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถยนต์ของตนเอง
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด / ต่างประเทศได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


อื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง - ดีมาก (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ  มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและสอบเทียบอุตสาหกรรม, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  ให้บริการตรวจมลพิษอากาศ, เครื่องมือการศึกษาและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ให้บริการอย่างซื่อสัตย์  ตรงเวลา  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากบริษัท BVQI  ประเทศไทยและได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคประจำปี 2550  จากสถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์  มีความต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะขยายงานดังนี้
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 388 Ratchadapisek Road, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-8999
โทรสาร : 0-2515-8988
โฮมเพจ : http://www.kinetics.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด