หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer

วิศวกรฝ่ายขาย
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , ยา/เภสัชกรรม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Manage all sales activities for equipment industrial material.
 • Searching for new key account customers and potential customers and maintain a relationship.
 • Doing sales activities and application supports.
 • work under ISO 9001:2015 standard.
คุณสมบัติ
 • Male only, age not over 28 years old. 
 • Bachelor's degree in Material science or Engineering or related fields. 
 • 2 years of experience in selling a scientific instrument would be an advantage. open for fresh graduates.
 • Excellent interpersonal and communication skills.
 • Excellent command of spoken and written in English (TOEIC score is greater than 600)
 • Problem-solving and independent and target driven.
 • Able to travel both in overseas and upcountry. 
 • Able to work under pressure and self-learning
 • Have a very high responsibility 
 • Must posse an own car and having a Driver's Licenses permitted
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมวัสดุ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : พอลิเมอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เซรามิก
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วัสดุศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Histocenter (Thailand) Co., Ltd business activities are centered on providing technology solutions for the scientific and medical community in addition to tailoring specific needs to the diagnostic sectors with our versatile line of products and accessories.
Our product range has now expanded to include a total solution for Core Histology, Microscopy, Digital Imaging Hardware and Software, Analytical products & apparatus and laboratory consumables. Our expertise includes the distribution of the following subject:
 1. Education, Life Science Research, Clinical, and Industry Microscopy.
 2. Core Histology instruments and histology consumables. 
 3. Electron Microscope Sample Preparation System. 
 4. Eppendorf instruments and consumables for IVF segment.
 5. Elitech Biomedical systems - Cytocentrifuge systems.
 6. ibidi Life cell assay. 
 
ที่อยู่ : 115 Rompo Mansion Building, Room A1, Rimthangrotfaisaipaknam Road, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2671-3068
โทรสาร : 0-2671-3069
โฮมเพจ : http://www.histocenter.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด