หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer

วิศวกรขาย
ด่วนมาก!
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมตามที่บริษัทฯมอบหมาย
 • เสนอราคาและติดตามงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 22 - 33 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิศวกรรมสาขาเคมี สิ่งแวดล้อม เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม  2  ปี ขึ้นไป 
 • มีทักษะในการ PRESENTATION
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • าษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
 • บางตำแหน่งประจำที่กรุงเทพฯ บางตำแหน่งประจำที่ระยอง และบางตำแหน่งดูแลพื้นที่ขายแถบ AEC

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
 • คอมมิชชั่น
 • ค่าทำฟัน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • พักร้อน 7 – 24 วัน (ตามอายุงาน)
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น งานฌาปนกิจ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท ค่าคลอดบุตร กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
 • เงินรางวัลพิเศษอายุงาน
 • เบี้ยขยันประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Experts in Metering Technology and Water Treatment

Organization (
www.prominent.com, www.prominent.co.th)

The ProMinent group was founded in 1960 in Heidelberg, Germany. The company launched the electronic solenoid driven dosing pump, along with other water parameter measurement, sensor-controlled technology, and various water treatment systems that make the company well-known today as a leading company in the water treatment industry. The company expanded internationally and has 47 subsidiaries in major cities worldwide.

ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd was founded in 1986. The company has grown steadily to a medium size company and achieved annual sales about B400 million in 2008 with about 120 employees. At present, the company provides products and services in two main areas; Chemical Fluid Handling (CFH) and Water Treatment System (WTS) for individuals, private, and public sectors. We, ProMinent, aim strongly on continuous growth and being leader in the industry. We are looking for a qualified candidate(s) who is eager to work and looking for great opportunities to grow with us.

 

ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 2991/7 Lardprao Rd., Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2376-0008-12, 0-2370-1610
โทรสาร : 0-2376-0013
โฮมเพจ : http://www.prominent.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด