หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer/Sales Specialist

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
  • ปฏิบัติงานด้านงานขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสินค้าและบริการ
  • ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลตลาด และสภาพแวดล้อม สินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน
  • ร่วมในการหาช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา), บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา), เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 1-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับพิจารณาเด็กจบใหม่

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 2 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
  สถานที่ : นนทบุรี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
  คณะ : เศรษฐศาสตร์
  คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  สวัสดิการ
  • Annual health check up
  • Inbound and outbound allowances
  • Life insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
  Scan Inter Public Company Limited (SCN) was established in 1988 with focus on innovation and engineering excellence. Our continuous commitment to investment in R&D have yielded over a dozen patents over the years sustaining robust financial returns. With years consistent growth, SCN was successfully listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2015. Currently, SCN’s business interests spanned from natural gas and alternative energy to automotive. Going forward, the company aims to maintain solid growth through corporate and human resource development, business diversification and outward expansion. 
  ชื่อผู้ติดต่อ : naroot@scan-inter.com
  ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี)
  โทรศัพท์ : 02-503-4116 Ext. 315-316
  โทรสาร : 02-503-4149
  โฮมเพจ : http://www.scan-inter.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)