หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Executive (เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประจำสนง.ระยอง)

Sales Executive (East Area)
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องจักร
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. เข้าพบลูกค้า รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
 2. กําหนดแผนการขาย นําเสนอสินค้า ขายสินค้า
 3. ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ดูแลหลังการขาย
 4. แกปัญหาการใช้งาน รับผิดชอบยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี เคมีเทคนิค ไฟฟ้า-สิ่ง แวดล้อม อาชีวอนามัย โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปีขึ้นไป
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ สามารถนํามาปฏิบัติงานได้
 5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและปฏิบัติงานประจําที่สาขาระยอง
 6. มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี
 8. ทนต่อภาวะความกดดันได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าบำรุงรถสำหรับบางตำแหน่ง
 • ค่าพาหนะ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าโทรศัพท์สำหรับบางตำแหน่ง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บัตรประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ฝึกอบรมทักษะฟรีตลอดปี
 • ลาบวช
 • วันหยุดประจำปี
 • หยุดสวัสดิการวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัส
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Entech Industrial Solution Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental.

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
ก่อตั้งมามากกว่า 24 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ testo จากประเทศเยอรมันนีเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปในส่วนธุรกิจด้านระบบวิศวกรรม (System Integration) ของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ระบบกล้องวงจรปิด

บรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย โรงงานผลิตตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ผลิตภัณฑ์ ACCUPLUS นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้บริการหลังการขาย ทั้งงานบริการซ่อม งานสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ที่อยู่ : 17/121 Soi Ngamwongwan 47 Yak 48, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2779-8888 กด 0
โทรสาร : 0-2779-8899
โฮมเพจ : http://www.entech.co.th