หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Executive – Life Science (Bangkok and Central)

ผู้แทนฝ่ายขายแผนก Life Science (Bangkok and Central)
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , ยา/เภสัชกรรม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Focus on sales of Microscope, Electron sample preparation instruments and research consumables business in education, life science research in Bangkok and central area provinces.
 • To ensure customer satisfaction and build up the loyalty of customers.
 • Implement marketing activities such as workshops, seminars, conferences, and expo in the assigned territories.
 • Responsible for preparation of specification, demonstration, delivery and close sales.
 • Keep tracking up with the key account or key project progress as well as providing the weekly report, monthly forecast and updating customers’ database via pipeline management and sales force systems.
 • Work under ISO 9001: 2015 standard.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality, Age between 24 - 28 years old,
 • Bachelor's Degree or higher in Biotechnology, Cell Biology, Developmental Biology, Neuroscience, Medical science, Anatomical pathology, Biochemistry are preferred.
 • At least 2 years’ sales experience.
 • Excellent understanding and ability to communicate in English. (TOEIC score is preferred).
 • Excellent interpersonal, communication and people skills.
 • Excellent at public speaking and product presentation.
 • Pleasant personality, proactive thinking and very good in services mind.
 • Excellent in using computer literate and very good skill in MS office.
 • Must possess own car and willing to travel in upcountry.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะ : สหเวชศาสตร์
คณะ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สาขา : นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : เทคนิคการแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : เคมี-ชีววิทยา
คณะ : เวชศาสตร์เขตร้อน
คณะ : เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขา : เทคนิคการสัตวแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Histocenter (Thailand) Co., Ltd business activities are centered on providing technology solutions for the scientific and medical community in addition to tailoring specific needs to the diagnostic sectors with our versatile line of products and accessories.
Our product range has now expanded to include a total solution for Core Histology, Microscopy, Digital Imaging Hardware and Software, Analytical products & apparatus and laboratory consumables. Our expertise includes the distribution of the following subject:
 1. Education, Life Science Research, Clinical, and Industry Microscopy.
 2. Core Histology instruments and histology consumables. 
 3. Electron Microscope Sample Preparation System. 
 4. Eppendorf instruments and consumables for IVF segment.
 5. Elitech Biomedical systems - Cytocentrifuge systems.
 6. ibidi Life cell assay. 
 
ที่อยู่ : 115 Rompo Mansion Building, Room A1, Rimthangrotfaisaipaknam Road, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2671-3068
โทรสาร : 0-2671-3069
โฮมเพจ : http://www.histocenter.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด