หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Executive **สถานที่ทำงานลาดกระบัง**

พนักงานขาย
บริษัท ฟู้ดอินโนเวชั่นแอนด์เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลฐานลูกค้าเก่า และสานสัมพันธ์ฐานลูกค้าใหม่
2. มีแนวคิดและวิธีการเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ
3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• Female
• 0-2 years experience in related field
• Bachelor’s Degree.
• Able to communicate in English by reading, writing, speaking, and International communication
skills will be advantage.
• Multi-function abilities with technical background will be advantage.
• Able to work under pressure.
• Able to work longer times depend on the project timeline.
• Driving license with your own car
• Able to travel up-country/ overseas independently.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คณะ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Main goal for our company Food Innovations and Develpoment Co.,Ltd are providing and supply Food machinery also equipment that are used in food, beverage and packing industries 
ที่อยู่ : 36/44 Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang,Bangkok THAILAND 10520
โทรศัพท์ : 095-091-8888
โทรสาร : 0-2171-7669
โฮมเพจ : http://www.fidthailand.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟู้ดอินโนเวชั่นแอนด์เดเวลอปเม้นท์ จำกัด