หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Executive (IT)

Sales Executive (IT)
บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด
การตลาด
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.Present company product and service to target customer (System Integration and IT Maintenance Service)
2.Planning for sales and promotion and made a sale
3.Report for sales revenue and manage all documents related
4.Make a sales revenue as company target of each month
5.Co-operate about sales work both internal officer and customer
6.Follow up for documents and work schedule
7.After sales service

Company Link : https://www.techspace.co.th/
คุณสมบัติ
1. Bachelor's degree in Computer Engineering, Information Technology or related fields
2. Able to communicate Good negotiation
3. Ability to work as a team
4. Sales-loving, diligent, patient, honest and service-minded
5. Experience in selling products will be an advantage
6. have determination, enthusiasm and can work under various conditions to achieve sales goals Responsible
7. Able to use computer

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
MarketingGuru is a full-service digital marketing agency specializing in search engine optimization (SEO), pay-per-click management (PPC), social media marketing, content marketing, graphic design. Our focused lies in helping Thailand small and medium sized companies accelerate their brand’s growth, both within Thailand and the region.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : กมลชนก ก้อนเงิน
ที่อยู่ : 1112/110-111 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2381-9073-4
โทรสาร : 0-2713-6800
โฮมเพจ : https://www.marketingguru.io/th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด