หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Executive (IT Software)

พนักงานขายไอที
บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จำกัด
ไอที - ฮาร์ดแวร์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
• เสนอโครงการแก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
• เสนอโครงการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขาย เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
• พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่บริษัทฯ
• วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
• จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
• จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอหัวหน้างาน
• ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติ

• หญิง/ชาย อายุ 23 - 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านสารสนเทศ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอม หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการขาย คอมพิวเตอร์ ไอที สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความมั่นใจ, ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
• มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวก เรียนรู้เร็ว
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
• มีบุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสาร ต่อรองได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าสันทนาการ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SSCi is a software oriented company providing services you can trust of the renowned world class platform. Our research&development team is one of the best technology provider and consulting service. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณบัณพร บุญเพียร
ที่อยู่ : 288/42 Prasert-Manukitch Rd, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 083-808-8001
โทรสาร : 0-2105-3520
โฮมเพจ : http://www.ssci.co.th/