หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/11/2561
งาน หางาน สมัครงาน
Sales Manager (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด)
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Wiko Mobile (Thailand) Company Limited
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - ฮาร์ดแวร์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• เพิ่มจำนวนร้านค้าที่ขาย Wiko ให้ได้ตามเป้าหมาย
• ช่วยดูแล และ support ในการขายสินค้า (Sell In)
• ดูแลอุปกรณ์และสื่อช่วยขายต่างๆ ให้พร้อมทุกจุดขาย เช่น Dummy Unit, Live Demo Unit, Catalog, Brochure
• ตรวจสอบ Inventory ของร้านค้าให้มีสินค้า Wiko อย่างเพียงพอ
• รวบรวมและรายงานข้อมูลแผนการขาย วิเคราะห์ และปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
• ดำเนินการตามกิจกรรมทางการขายและการตลาดที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้
คุณสมบัติ
คุณสมบัติที่ต้องการ:

• อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
• สามารถทำงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีะเกษ ยโสธร)
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี (ด้าน Smart phone และ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
• ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้

สวัสดิการ:

• คอมมิชชั่น
• ประกันอุบัติเหตุ
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์
• โปรแกรมอบรมพนักงานระดับมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการขาย 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Sign up for the adventure!

Are you ambitious, passionate about innovate products and enjoy working as part of a team?

Would you like to practise your skills in a dynamic and creative universe alongside experts and professionals?

Don’t delay - join the Wikommunity!

 
ที่อยู่ : 9 Pakin Building, 9th Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2020-3053
โฮมเพจ : http://www.wikomobile.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน Wiko Mobile (Thailand) Company Limited