หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Sales & Marketing Executive (อสังหาริมทรัพย์)

Sales & Marketing Executive(Real Estate)
ด่วนมาก!
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ, ประเวศ, บางนา, ลาดพร้าว, พระโขนง, บึงกุ่ม), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:

 • ผลักดันยอดขายและยอดโอน ของโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานขายและโอนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการแข่งขันในตลาดที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของลูกค้า และคู่แข่งขัน
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย ยอดโอน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใน portfolio ที่ตนเองดูแล

หน้าที่หลัก:

1. ต้อนรับลูกค้า ให้เป็นไปตาม Sales process / ปิดการขาย/ จัดเตรียมเอกสารจองและสัญญาต่างๆ ของลูกค้า / ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย

2. ตรวจสอบสัญญาลูกค้า / สรุปรายการของแถมและรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (questionnaire) และบริหารพอร์ทลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ

4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งหลัก และคู่แข่งรอง ของโครงการที่รับผิดชอบ

5. ดูแลโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า สำนักงานขาย และห้องตัวอย่าง

6. รายงานยอดประจำโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

7. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนเองได้รับ

8. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศชาย-หญิง, อายุ 23-32 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 0-3 ปี (หากมีประสบการณ์งานขายด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ, ประเวศ, บางนา, ลาดพร้าว, พระโขนง, บึงกุ่ม), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และพัฒนาโดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ BHIRAJTOWER at BITEC 20/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260

Origin Property มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการบริหารอาคารชุดพักอาศัยเช่น อาคารพักอาศัย เซอร์วิสอพาตเมนต์ เป็นต้น ที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่พักอาศัย

บริษัทก่อตั้งขึ้นจากจุดกำเนิดของคำว่า O R I G I N

มั่นใจเลือกที่พักอาศัยและเริ่มต้นไปด้วยกันกับเรา Origin Property ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท(ชำระแล้วเต็มจำนวน)

O-Organization
เรามุ่งมันที่จะสร้างความเป็นมารตฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมใหม่บริหารงานโดยทีมงาน และวิศวกรที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ เราไม่หยุดการพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมการอบรม สร้างความรู้ให้กับบุคลากร และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริการ ตลอดจน จริยธรรมในการทำธุรกิจ

R-Relationship
นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันภายใต้ชุมชนใหญ่ ให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลท่านอย่างดี ด้วยระบบจัดการที่เป็นสากล ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และระบบรักษาความปลอดภัย และมุ่งมั่นทุกคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง Relation ระหว่างเราและท่านลูกค้าคนสำคัญ

I-Improvement
เราเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัย และมีความกระตือร้นค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

G-Great
โครงการของบริษัท ฯ ที่ทำจะทำให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย สวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย

I-Innovation
ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และเลือกใช้ให้คุ้มค่า ทั้งในด้านงานก่อสร้างทีมวิศวกรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและไม่หยุดที่จะค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในงาน

N-Near

ที่พักอาศัยในเมืองหัวใจอยู่ที่การเดินทาง เราเลือกสรรพื้นที่ ที่ใกล้กับความสะดวกสบายที่สุด ทั้งในด้านการเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย และชุมชนเมือง
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนารีรัตน์
ที่อยู่ : BHIRAJTOWER at BITEC 20/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260
โทรสาร : 0-2398-9994
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : sales , real Estate , อสังหาริมทรัพย์ , ขายคอนโด , Property , Construction , ก่อสร้าง , บ้าน , หมู่บ้านจัดสรร , Lease , Permit , Property Management , Purchase Agreement , Leasing , ขายพื้นที่เช่า , ลิสซิ่ง , สัญญาเช่าซื้อ , เช่าซื้อ , โครงการบ้าน , ขายบ้าน , ขายอสังหาริมทรัพย์ , ขายบ้านประจำโครงการ , ขายบ้านจัดสรร , บริหารงานขาย , วางแผนงานขาย , วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า , บริหารยอดขาย , ทำสัญญา , ออกเอกสารจอง , เอกสารยื่นกู้ , พาลูกค้าเยี่ยมชม , พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , Property Development , Realty , Real Estate Development , Property Valuation , บริหารทรัพย์สิน , บริหารสำนักงาน , บริหารอาคาร , นิติบุคคลอาคารชุด , Building Attendant , บริหารจัดการนิติบุคคล , ดูแลทรัพย์สิน , Land Office , Land Sale , Real Estate Management , หมู่บ้าน , บ้านจัดสรร , Low Rise , Low Rise Project , Condo Low Rise , High Rise Condo , Real-estate , ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย , ขายสินเชื่อ , บริหารทีมขาย , วงเงินสินเชื่อ , สินเชื่อส่วนบุคคล , สินเชื่อบ้าน , การตลาดอสังหาริมทรัพย์ , อสังหาริมทัรพย์ , Property Industry , Investment , Broker , Lighting Sales , การขาย , Lighting , Light , วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ , Luxury , Condo , Home Builder , Supply Contracts , Supplier , จัดทำใบสั่งซื้อ , คอนโด , จัดหา , จัดซื้อ , Purchasing , Procurement , Purchase , จัดซื้อวัสดุ , เจรจาต่อรองราคา , จัดซื้อต่างประเทศ , Overseas Purchasing , จัดหาสินค้า , Sourcing , จัดซื้อจัดหา , ลงทุน , Ir , Set , ลงทุนสัมพันธ์ , รับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , Construct , Building , Implementation , Cost Structure , ตรวจสอบ Stock , วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ , วางแผนและควบคุมการจัดซื้อ , Buyer , Import & Export , Boi , Boi Shipping , Supply Management , ซื้อต่างประเทศ , Fund , Fundamental , Fund Raising , Fund Investment , Fund Management , Asset Management , บริหารกองทุน , หลักทรัพย์ , กองทุนและประกัน , วิเคราะห์กองทุน , บริหารความเสี่ยง , Immigration , Visa And Work Permit , Visa Renewals , Track Visa , วีซ่า , Visa , Visa Documents , Visa & Work Permit , Passport , สินเชื่อเช่าซื้อ , หุ้น , การลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์ , สินเชื่อ , Stock Exchange , ซื้อขายหลักทรัพย์ , Forex , Trading , กองทุน , หุ้น , Juristic Person , นิติบุคคล , อาคารชุด , ดูแลอาคาร , ห้องชุด , ห้องพัก , ที่อยู่อาศัย , งานทะเบียน , Registration , คีย์ข้อมูล , บันทึกข้อมูล , ลีสซิ่ง , ก่อสร้างอาคาร , Construction Technician , โยธา , Civil , Estimate , ประเมินราคา , ประมาณราคา , เขียนแบบ , ต่อเติม , การเช่า , Hire Purchase , สัญญาเช่า , Loan , อาคารสำนักงาน , ซ่อมบำรุง , Leasing & Tenant , Building Management , Condominium , บริหารงานอาคาร , จัดการงานอาคาร , พรบ. อาคาร , บริหารงานนิติบุคคล , ตราสารหนี้ , Cfa , Cisa , ตราสารทุน , วิเคราะห์การลงทุน , บริหารการลงทุน , ควบคุมผู้รับเหมา , ประสานงานผู้รับเหมา , Project Management , ควบคุมโครงการ , บริหารงานโครงการ , บริหารโครงการ , วางแผนโครงการ , ตรวจสอบผู้รับเหมา , Purchase Management , Installment Plan , Taxation , จัดการโครงการ , Aluminum , Automotive , Material , ฝ่ายอาคาร , ระบบไฟฟ้า , อาคารสูง , Invest , Stock Trading , Single License , Ic License , จัดสรรเงินทุน , การวางกลยุทธ์ , ตลาดหุ้น , วางแผนงานก่อสร้าง , งานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , ควบคุมการก่อสร้าง , จัดสรรงานก่อสร้าง , ควบคุมต้นทุน , สัญญาก่อสร้าง , Investments , การบริหารความเสี่ยง , Risk Management , วิเคราะห์ความเสี่ยง , Risk Advisory , Financial Risk Management , Sc Asset , Asset , การตลาดเช่าซื้อ , บริการงานขาย , ขยายฐานลูกค้า , คุมการขาย , จัดการทรัพย์สิน , จัดการสินทรัพย์ , ทรัพย์สินรอการขาย , สินทรัพย์รอการขาย , ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน , แนะนำการลงทุน , Investment Consultant , ดูแลสำนักงาน , Fundraising , ระดมทุน , อุโมงค์ , Tunneling , ก่อสร้างอุโมงค์ , Tunnel , ควบคุมงานโครงการ , จัดซื้อในประเทศ , Po. , Oversea Purchasing , Import Export , บริหารจัดการอาคาร , Building Management System , ระบบบริหารจัดการอาคาร , Facilities Management , Floor Plan , Credit , Inventory Checker , Furniture Layout Plan , ผังบริเวณ , Site Plan , Autocad , สินเชื่อเคหะ , การเงิน , ธนาคาร , วางแผนการก่อสร้าง , จัดการอาคาร , General Insurance , ประกันวินาศภัย , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันการเดินทาง , ประกันเบ็ดเตล็ด , Ib , Financial Analysis , Introducing Broker , Iba , ก่อสร้างตกแต่ง , ออกแบบงานอาคาร , Project Marketing , บริหารการตลาด , สนับสนุนการตลาด , ส่งเสริมการตลาด , ประสานงานการตลาด , Corporate Strategy , Financial Statement , Construction Process , Project Design , กระบวนการทำงานก่อสร้าง , Civil Design , Cad , Construction Management , การก่อสร้าง , Asset Allocation , Cash Flow , Feasibility , จัดสรรเงินลงทุน , บริหารอาคารชุด , นิติบุคคลอาคาร , Fundraiser , นิติบุคคลหมู่บ้าน , จัดการหมู่บ้าน , Civil 3d , การจัดการงานก่อสร้าง , Revit , Navis , Autocad 3d Civil , Loan System , ระบบเช่าซื้อ