หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales & Marketing Manager

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อัญมณี/เครื่องประดับ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Professional, smart, ambitious, confident, good personality, fashion forward and have a proven
track record in product development with high management skill.
- Good interpersonal, communication, presentation and negotiation skills.
- Able to travel abroad independently and can drive a car.
- Must be able to communicate effectively in English both speaking and writing and computer
literacy.

คุณสมบัติ
- Thai National or expatriate with Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration 
    or related field.
- At least 5 years of work experiences in Sales & Marketing with Jewelry business or related 
    business.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
• Health Care Group Insurance
• Bonus
• Uniform
• Attendance Incentive
• Meal Allowance
• Training Course
• Performance Incentive
• New Year Party
• Others
เกี่ยวกับบริษัท
Almond (Thailand), a subsidiary of Almond International USA, was established since 1987.Over the year, Almond (Thailand) has grown, constantly and consistently to become the major world leading manufacturer and exporter of fine gold 9 to 18 carat and sterling silver jewelry especially in light weight tubing and stamping. To maintain our competitiveness edge and growing into high - end gold and silver jewelry, we are seeking enthusiastic, experienced and ambitious individuals to join our organization.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Manager
ที่อยู่ : 31 Thanon Mom Chao Sanga Ngam Supradit Road, Minburi, Bangkok 10510
โทรศัพท์ : 0-2517-0042-3
โทรสาร : 0-2517-0044
โฮมเพจ : http://www.almond.co.th/