หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2561
งาน หางาน สมัครงาน
Sales Operations and Sales IT Supervisor
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job scope:
To supervise in process of distributor database of company business included hardware, software, support direct sales system, all related report.
Overall Responsibility :
 • Daily monitoring all interface under sales system.
 • Responsible and maintain Distributor database and system included all related system
 • Coordinate with ICT to use hardware, software, sales support system and computer basic skill training for sales department
 • Prepare reports to support the sales and management team
 • To supervise and advise in problem of hardware, software and all related system included process of new distributor opening
 • Support distributor for hardware and software installation included software training
 • Implement document system that interface with sales support system
 • Follow-up and reconcile data to send and receive from related system by internet
 • Ensure all data and files that related to customer database are correct and precise
 • Timely complete any supervise team to achieved department target
 • Lead, motivate and supervise team to achieved department target
 • Fast feedback to line manager for any foreseen problem
 • Any works that assigned by line manager
 • Working according to work instruction.
คุณสมบัติ

Knowledge & Skill

• Bachelor Degree in Business Administration or related field

• Minimum 2 years for experience in sales or related business view

• SAP System

• Distributor Management System(DMS)

• Business Intelligent Tools such as SAP Business Warehouse, Discoverer, SSRS etc.

• Thorough knowledge of applicable database systems, all related systems and procedures

• Strong problem solving skills

• Data analysis and multi-tasking skills

• Documentation skills

• Coordination skills


Location: This position will be based at FrieslandCampina Thailand – Phaholyothin, Bangkok.
Human Resources Department
FrieslandCampina Thailand

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
Royal Friesland Campina is organized as a cooperative with 19,244 member dairy farmers in the Netherlands, Germany and Belgium and has been providing millions of consumers globally with dairy products containing valuable nutrients for over 144 years. We are a global company, but with a focus on local communities and customers. And not just in Europe, but also in many countries in Asia, Africa and the Middle/East. Our farms, factories and products have long been a part of daily life in many countries across the globe.

We reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. As the largest dairy Co-operative in the world.

Friesland Campina Thailand is the affiliate of Royal FrieslandCampina and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally. 
สวัสดิการ
Compensation benefits
FrieslandCampina offers not only a competitive salary but also training and education on the job because it’s important for our people to continue to grow. After all, your development is not only good for your career; our products also benefit from it. The mutual exchange of knowledge between colleagues is also evident on the work floor. It is, after all, the most effective way to learn.
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)