หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Support Admin

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Summarize monthly/weekly sell out and distribution report
 • Coordinate for sales support jobs with regional sales team and support functions i.e. Agency, Account, CCSD
 • Data tracking for distributor KPI incentive and performane
 • Issue PR PO on SAP system
 • Correct all business expense for team and verify them before process for approval from Regional Sales Manager and submit documents to finance department
 • Promotion tracking, collection for information exchangeable prizes
 • Booking Air ticket, meeting room and accommodation for team


คุณสมบัติ

- At least 2-3 years’ experience in Support Field Sales function

- Good computer skills (MS-Office applications)

- Good interpersonal skill 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

WE OFFER YOU A CAREER, NOT JUST A JOB

At Nestle', the World Food company, we believe people are our most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrepective of their nationality, culture, ethnic origin or gender. Nestl fosters an environment where people's talents are nurtured and everyone's skills, efforts and energies are directed toward meeting company goals.

Nestle is the world's largest food and beverage company. With headquarters in Vevey, Switzerland, the group has 468 factories in 84 countries and manufactures and sells over 15,000 products around the world. All Nestl products and brands adhere to the Nestl corporate promise, Good Food, Good Life.

If you are equipped with the right attitude, a commitment to excellence, a focus on continuous improvement in helping us achieve our goals, and relevant practical experience - you are invited to become a member of the Nestl Group Thailand.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Nestle' (Thai) Ltd.
Primary Industries :
Food and beverage
Number of Employee :
3000"
งาน หางาน สมัครงาน
History Nestlé Group,Thailand
Nestle’s history in Thailand began on October 18th 1893, with the first advertisement for “Milkmaid” sweetened condensed milk in the Bangkok Times.Trading was successfully established via imports and by 1947 a distribution company, “Pronesiam” Inc., had been set up for all Nestle products. In 1968, in response to increasing demand for Nestle goods in Thailand and favourable investment conditions, Nestle took the first step towards creating a localmanufacturing base.
Today, Nestle Group Thailand has 7 plants and employs 3,000 people. Nestle produces  and names as Nestle BEAR BRAND, Nestle MILO, NESCAFE, Nestle COFFEE-MATE, NESVITA, Nestle PURE LIFE, and Nestle Ice Cream and is well-known and respected by consumers for its high quality products.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Nestlé’s ambition is to be recognized as the world leader in Nutrition, Health and Wellness, trusted by all stakeholders. This ambition is encapsulated in the simple phrase, “Good Food, Good Life”. It reflects the promise we make to all stakeholders that we will enhance the quality of people’s lives with our good food and beverages, everywhere. We believe that by consistently delivering on our promises, we will earn trust over a long period of time.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Nestle' (Thai) Ltd.
Address :
999/9 Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone :
0-2657-8000
Fax :
0-2613-1154
Contact Person :
Recruitment Section/Human Resources Department.
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section/Human Resources Department.
ที่อยู่ : 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-8000
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.nestle.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด