หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Planning (Domestic Sales)

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลงานจัดทำและทบทวนแผนการสั่งซื้อ หรือแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ
2. ควบคุมดูแลตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลิตและขายสินค้า
3. ควบคุมดูแลปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของหน่วยงานขายที่สืบเนื่องมาจากลูกค้าให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
4. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 - 30 ปี
มีความสามารถด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สามารถจัดทำ Material Requirement Planning ได้
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวน สูตร ค่า ต่าง ๆ ได้
มีทักษะการประสานงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 7 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
TOTO เป็นธุรกิจสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ สากลระดับโลก มีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และมีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิเช่น  สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวันรวมถึงประเทศไทย โดยในประเทศไทย  บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรม เหมราช เอช เอส ไอ แอล อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  เริ่มก่อตั้งโรงงานในปี พ.ศ.2553  โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ของ TOTO ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงส่วนนโยบายการบริหารจัดการต่าง ๆ

จากการที่บริษัท มีนโยบาย “มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตสุขภัณฑ์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มต้นการทำตลาดในประเทศไทย โดยยึดมั่นการให้บริการที่ดีที่สุดและสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

ในเวลานี้ TOTO ได้ดำเนินการธุรกิจมาเป็นเวลา 100 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าท่านจะรับการบริการที่ยอดเยี่ยมจากเรา

Company Overview
TOTO was established in 1917, in an era when Japan still lacked a sewage system, the Company grew its business with the goal of helping social development, in line with the founders' strong vision of supporting a healthy and cultured life and contributing to an improved life style for all. Today, TOTO's business includes plumbing-related house hold fixtures for bathroom, kitchens and washes products. 2017, as the Company celebrated its 100th anniversary, it continued to expand into the fields of precision and large-scale ceramics.
TOTO (Thailand) Co., Ltd. Is a company which 100% own by Japanese. The factory management incorporates the best practices of its Japanese. We are manufactures sanitary ware and faucets which aim to be indispensable to customers around the world and are developing its business not only Japan, but also overseas in North and central America, Europe, Middle East and ASEAN countries including Thailand

 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mr. Jackkrit Thongdee,Mr.Jirapat Rungruang
ที่อยู่ : 77 Moo 5 T.Nong -Plamor, A.Nong-Khae, Saraburi 18140
โทรศัพท์ : 036-382-750
โทรสาร : 036-373-664-5
โฮมเพจ : http://www.toto.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด