หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Representative

เจ้าหน้าที่ขาย
ด่วนมาก!!!
บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางคอแหลม)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Establish, maintain and develop relationship with existing and new potential customers.
 • Visiting potential customers to increase new business.
 • Achieve minimum call rate standard as agreed with manager.
 • Achieve the sales and profit target.
 • Prepare and plan working day to make the most efficient use of sales time.
 • Manage sales team and build up teamwork.
 • Create action plan and implement sales activities.
 • Prepare presentations, demonstration, proposals and variety of status sales reports.
 • Negotiating the terms of an agreement and closing sales.
 • Resolving customer's complaints to complaisant.
 • Other duties as assigned.
คุณสมบัติ

 • Male/Female 24 - 30 years old. 
 • Bachelor's Degree in any related field. 
 • At least 1 year working experience in sale function. 
 • Good in both in spoken and written English and computer literacy. 
 • Able to work in upcountry.
 • Having own car with driving license.
Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, Annual Physical Exam, Dentist and Hospitality Allowance, etc.


Only short-listed candidates whose qualifications matched our requirements will be contacted.


Shera Public Company Limited

2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Rd., Bangkorlhaem, Bangkok

Tel.02-291-2888 ext 9940


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางคอแหลม)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : รัฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : โลจิสติกส์
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : บริหารรัฐกิจ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา : การตลาด
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการธุรกิจ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
Shera Public Company Limited is a leading manufacturer of roofing tiles, wall panels, ceiling boards and other products under the brand names "Ha-Huang", and "Shera". To strengthen our competitive edge. We steer our business to success with SAP R/3 system, ISO 9002, ISO 14000 and TQM. There are4 plants at Nakornpathom, Omyai and Buddhamonthon 5 Road, Lopburi, and Nakorn Sri Thammarat.As part of our on-going expansion in Thailand, Indochina and the Asia-Pacific, we are looking for highly competent and active professionals to join our progressive team in the following positions: 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Shera Public Company Limited
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

Human Resoureces Policy :

 

Shera Public Company Limited offers a fantastic working environment with ample opportunities for challenging work and advancement of your career. As an employee at Shera Public Company Limited you can expect a rewarding and challenging working environment, one in which you can grow to your full potential.

We offer attractive salaries and fringe benefits such as twice yearly bonuses, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company uniform, Yearly Services Award, Annual Physical Examination, Dental and Hospital Allowance.

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Shera Public Company Limited
Address :
2426/3 Mahaphant Building, Chareonkrung Road, Bangkorlhaem, Bangkok 10120
Telephone :
0-2291-2888
Fax :
0-2291-4134
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Rungsaeng
ที่อยู่ : 2426/3 อาคารมหพันธ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-291-2888 ext 9940
โทรสาร : 02-291-4130
โฮมเพจ : http://www.sherasolution.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)