หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์-เขตอีสานบน (เฉพาะสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

Medical Sale Representative
บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เลย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการขาย ควบคุมและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • การวางแผนและการนำเสนอสินค้าใหม่
 • วิเคราะห์โอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • เขตภาคอีสานตอน - บน (เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, หนองคาย, มุกดาหาร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬิสินธุ์ และร้อยเอ็ด)


คุณสมบัติ
 •  เพศชาย/หญิง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/หัวใจและเทคโนโลยีทรวงอก และหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
  •  มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   การปฏิบัติงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์

   ติดต่อสอบถามที่คุณนิฎฐา (ต่าย) ฝ่ายบุคคล
   089-921-4118  line : 2516taii   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
  ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
  สถานที่ : กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เลย
  การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  สาขา : สรีรวิทยา
  คณะ : เทคนิคการแพทย์
  สาขา : วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย์
  คณะ : สหเวชศาสตร์
  สาขา : กายภาพบำบัด
  คณะ : วิทยาศาสตร์
  สาขา : วิศวกรรมชีวการแพทย์
  คณะ : สหเวชศาสตร์
  สาขา : เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  เกี่ยวกับบริษัท
  นำเข้าและส่งออก ให้บริการติดตั้งและซ่อมแซม จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งอะไหล่ของเครื่องดังกล่าว นำเข้าและส่งออกให้บริการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ชุดเครื่องกรองเชื้อโรคทางการแพทย์ 
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิฎฐา พิมพิสาร
  ที่อยู่ : 29/8 Samwa Road, Minburi District, Bangkok 10510
  โทรศัพท์ : 089-921-4118, 0-2918-6451 ต่อ 109
  โทรสาร : 0-2918-6452
  โฮมเพจ : http://www.smjip.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด