หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Representative

พนักงานขาย
ด่วนมาก!
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ยา/เภสัชกรรม , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า ปิดการขาย

• ดูแลลูกค้าในเขตการขาย

• แก้ปัญหา ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

• อายุ 22 - 35 ปี

 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี พันธุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีวเคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : พันธุศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
คณะ : เทคนิคการแพทย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

THE BANG TRADING GROUP is comprised of the following; Inter Medical Co., Ltd., Bang Trading 1992 Co., Ltd., Affinitech Co., Ltd.  We are a group of the country’s leading companies in all kinds of medical & healthcare products, laboratory supplies, scientific equipments & instruments, and pharmaceutical raw materials.  Right now, we are looking for experienced professionals to join us as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 999/99 5th Floor, Bang Trading Group Building, Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-3333 ext. 512
โทรสาร : 0-2718-3333 ext. 563
โฮมเพจ : http://www.bangtrading.com