หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Representative (Scientific Instruments and Supplies Division)

ด่วนมาก!
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ยา/เภสัชกรรม , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า ปิดการขาย

• ดูแลลูกค้าในเขตการขาย

• แก้ปัญหา ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

• อายุ 22 - 35 ปี

• จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ พันธุศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

THE BANG TRADING GROUP is comprised of the following; Inter Medical Co., Ltd., Bang Trading 1992 Co., Ltd., Affinitech Co., Ltd.  We are a group of the country’s leading companies in all kinds of medical & healthcare products, laboratory supplies, scientific equipments & instruments, and pharmaceutical raw materials.  Right now, we are looking for experienced professionals to join us as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 999/99 5th Floor, Bang Trading Group Building, Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-3333 ext. 512
โทรสาร : 0-2718-3333 ext. 563
โฮมเพจ : http://www.bangtrading.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด