หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Representative (Security Sensor & Automatic Door Sensor Business)

พนักงานขาย
บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องจักร
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Identifies business opportunities by identifying prospects and evaluating their position in the business segment; researching and analyzing sales options.
• Sells Electronic Security Products and automatic door sensor product by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions.
• Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns.
• Prepare and deliver appropriate presentations on products and solution
• Collaborate with team members to achieve better results
• Gather feedback from customers or prospects and share with internal teams
• Updating sales account and project progress to CRM.
• Perform other assignment by supervisor.

คุณสมบัติ
• Thai nationality, Male/Female, age 25-35.
• Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Business, Engineering or other related field.
• At least 2 years’ sales and marketing experiences of Electronic Security Product and/ or System Integrator.
• Good personality with excellent presentation, communication, negotiation, organizational, analytical and interpersonal skills.
• Ability to speak, read and write in English.
• Computer literacy, Including Microsoft programs like Word, Excel
• Have an own car with driver’s license.
• Please attached resume ,employment certificate, salary slip and necessary documents.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
ABOUT OPTEX (THAILAND)
OPTEX, we are solution provider with sensing technology which possess an outstanding
international reputation for quality and reliability and working to develop products and services to
create more secure and comfortable social and industrial environments. OPTEX GROUP places considerable importance on the continuously expanding Thai market in
each industry of our business focus, so OPTEX THAILAND CO., LTD. was established on July 2016 to
be one branch of OPTEX GROUP (Headquarter in Japan) that has branches to provide sensing
technology and solution worldwide.
 
ที่อยู่ : 90 CW Tower (Tower B) Unit B 1702, 17 Flr, Ratchadaphisek rd., Huai Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 064-930-7506
โฮมเพจ : https://optex.co.th/th/