หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Supervisor (HORECA) - ขอนแก่น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Scope of Work
Horeca Management will be principally engaged in providing services, products, and marketing activities for hotels and premium outlets.

Key Responsibilities
- รับผิดชอบบริหารขายสินค้าในช่องทาง HORECA และการกระจายสินค้า
- ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละตราสินค้า
- ควบคุมงบประมาณส่งเสริมการขาย เพื่อกระจายสินค้าและผลักดันยอดขายในช่องทาง HORECA
- การสร้างสัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มลูกค้าของช่องทาง HORECA เพื่อให้เกิดการบริโภคสินค้าในช่องทาง HORECA ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
คุณสมบัติ
Qualifications
- ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้และทักษะในการบริหารงานการขาย/ส่งเสริมการขาย สินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเส้นทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค (Route to Market)
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

Work Location:
ภาคการขาย 4 - ขอนแก่น


Contact Information :-
K.Thikamporn Thabsarn Tel. 02-785-5555 ext. 5568
Office of Human Capital
THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Beverage Public Company Limited (“ThaiBev”) was established in 2003, owns 18 distilleries and 3 breweries in Thailand and distributes several significant brands consists of 3 segments, namely spirits, beer and non-alcoholic beverage under more than 100 brands. It also has significant operations in Scotland, producing malt Scotch whisky, vodka, gin, and liqueurs. Later, in 2006, ThaiBev was listed in the Singapore Exchange (“SGX”), and has since expanded its business from spirits to non-alcoholic beverage and food, to increase the variety of products that ThaiBev offers, improve the effectiveness of its logistics channels, and diversify the business’ risk. Today, ThaiBev is not only Thailand’s leading beverage producer, but also one of Asia’s largest producers.


ThaiBev’s are the production bases that are widely recognized for meeting internationally accepted standards and are environmentally friendly. From the sourcing of quality raw material, the standardized production and packaging processes, to effective by-product management, we are proud to deliver products and services that deliver to the needs of our consumers around the world. ThaiBev’s products are sold in 5 continents, over 90 countries all around the world with more than 1,100 direct sales teams across Thailand. We also have distribution centers and networks, locally and abroad, to ensure our products reach our consumers with quality.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2785-5555 Ext. 11
โทรสาร : -
โฮมเพจ : https://careers.thaibevgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)