หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

SAP ABAPER

SAP ABAPER
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Analyze and design SAP program according to requirement given.
 • User friendly ABAP program with minimum negative feedback.
 • Develop SAP program and provide test script/result.
 • Provide technical specification and document the system requirements.
 • Debug and fix SAP technical issue.
 • Provide day-to-day support to end users i.e. analyze and keeping record for the IT service desk tickets,consulting the solution to end user
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor or Master Degree in IT, Computer Science or any related field.
 • Minimum 2 years of experience in SAP ABAP.
 • Good command of written and spoken English.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคณนา
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสังคม
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Regional Container Lines (RCL) started as a Common Feeder Operator, operating its first feeder container ship in 1979 between Bangkok and Singapore.
In 1988, RCL was listed on the Stock Exchange of Thailand, and has since achieved satisfactory performance and financial returns to shareholders.

Presently, RCL owns and operates 40 container vessels covering more than 60 destinations in Asia, Australasia and the Middle East.

RCL will increasingly expand its feeder services and container liner business in Asia through the provision of high quality container shipping services with reliable fix day sailings, fast transit, the deployment of modern and high specification container ships and customer service information technology.

Our Vision
To be a trusted, leading and efficient container carrier and logistics provider with quality services in Asia through contribution from committed staff with passion and innovation.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 127/35 Panjathani Tower 30th Floor, Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-1068
โทรสาร : 0-2296-1098
โฮมเพจ : https://www.rclgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)