หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

SCADA Engineer (ประจำกรุงเทพฯ)

บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ

• Bachelor's Degree or higher in Computer/Industrial/Instrument Engineering, Science or any related fields.

• Computer proficiency in such as MS Office, standard database software (SQL)

• The ability to develop and interpret technical plans

• Good command of English, speaking, reading and writing

• Strong analysis, problem solving and programming skills

• Able to work up-country in Thailand

• Experience in application of SCADA, DCS, HMI, Plant information, Data Historian, IT Management would be advantage.

• Knowledge of SCADA technologies and communication protocols (MODBUS, OPC, DNP, IEC, ICCP), a plus will be more advantage

• Knowledge of Unix Solaris/AIX/HP-UX or Linux, a plus will be more advantage


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การวัดคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Prompt Technical Services Co., Ltd. The leader of Telecommunication System , Plant asset information management and Business Information Technology (IT) solutions with a focus on the oil and gas industry.

Our solutions include :

• Plant automation and control
• Plant real-time data acquisition (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA
• Plant Information management System (PMIS)
• Automatic Meter Reading (AMR)
• Plant Wire & Wireless Communication Fiber optic , UHF , Microwave
• Plant Security Surveillance System (CCTV)
• Plant asset information management (AIMS)
• Plant data communication cyber security

Prompt is committed to achieving total customer satisfaction by providing high quality engineered systems, products and services on time.

Now we are seeking for energetic and capable candidates to join our successful team. The details of vacant positions and qualifications are shown as below :

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Annop
ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารพอ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2984-6111
โทรสาร : 0-2955-0589
โฮมเพจ : http://www.prompt.co.th