หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

secretary (ประจำจังหวัด นครราชสีมา)

เลขานุการบริษัท
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ด่วนมาก!
บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดเก็บและรักษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และธุรกิจ

- จัดการนัดหมายการประชุม และดูแลธุรส่วนตัว

- สามารถทำ presentation การประชุม และอื่นๆได้เป็นอย่างดี

- สามารถจัดทำ meetingต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

- จัดเตรียมเอกสารการประชุม เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและสรุปการประชุมให้แก่ผู้บริหาร

- จัดการ ประสานงาน ผลักดันและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด

- ดูแลการจัดห้องประชุมและความเรียบร้อยของห้องประชุมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อ พนักงานในบริษัท และผู้บริหาร

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และหน่อยงานภายนอก

- คัดแยกจดหมายและพัสดุเพื่อส่งให้กับพนักงานและแผนกต่างๆได้อย่างถูกต้อง

- สามารถควบคุม budget ต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนด

- มีความรู้และความเข้าใจเรื่องโฉนดที่ดิน และอสังหา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

- เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

- มีประสบการณ์ทำงานด้าน personal assistant อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีทักษะการเจรจาต่อรองเก่ง และมีทักษะการพูดที่ดี

- เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี หน้าตาดี

- สามารถเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

- เคยทำ personal assistant ด้านอสังหา มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรื่อง marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถจัดเก็บและดูแลเอกสารของบริษัทได้เป็นระเบียบ เรียบร้อย

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
  • ประกันสังคม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วยประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยมามากกว่า 25 ปี ของผู้ประกอบการในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของจังหวัดนครราชสีมารวมแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน และ ดำเนินการมาแล้วกว่า 10โครงการ
บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
มุ่งเน้นในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ พร้อมดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ลงตัวต่อทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแยม
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 063-040-2150
โฮมเพจ : http://www.anasara.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด