หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Account Executive_(Sales)

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Scope:

 • This position will be reporting to Customer Manager, Senior Account Executive will be responsible for establishing and maintaining relationship with retailer both of operation and buyer within predefined account plan or account scheme in order to achieve overall sales target in the designated territory.

  Roles and responsibilities:
  • Monitor and Ensure Key Account Merchandising Blue Print as per plan (channel base) ; SKUs compliance , Pricing compliance, Promotion – Thematic compliance , POSM compliance, out of Stock.
  • Build-up relationship with store leader and buyer.
  • Gain extra activities and extra display at store level.
  • Monitor and analyze primary and secondary sales data i.e. Dunhumby (Tesco), EYC (BigC), SAP (internal FCT)
  • Verify returning products and report for collecting back according to company procedures.
  • Seek and Find extra activities.
  • Manage promotion and non-promotion campaign chain (from internal to external) – Thematic campaign both of Stores & DCs.
  • Conduct Account performance & Market Intelligent report on monthly basis.
  • Control relevant account documents.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree graduate in any related field
 • Experience with Modern Trade account
 • Commercial mindset
 • Must be able to communicate clearly and concisely both verbal and in writing with all levels within all business functions.
 • Quick learner, willing to work under pressure and business dynamic change.
 • Good command of both Thai & English in speaking, reading, and writing
 • Good computer skill including MS Office
 • Highly self-driven and motivate
 • Accountability & Responsibility
 • Team work, positive thinking and service mind
 • Hard-working, self-disciplined, and positive working attitude
 • Energetic, having self-motivation & willing to work with team
Location: This position will be based at FrieslandCampina Thailand Head Office, Phaholyothin , Bangkok.
How to Apply: If you possess what we are looking for, please submit the application to apply now 
Human Resources Department
FrieslandCampina (Thailand)
6th floor, S.P. Building, 388 Paholyothin Road,
Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 02-620 1900
To learn more, please visit our Company Website : www.foremostforlife.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)