หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ACCOUNT & FINANCE MANAGER

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทีโอเอ - ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กรุงเทพและปริมณฑล
คุณสมบัติ

- Female, age 40-45 years

- Bachelor’s degree in Accounting

- Experience in manufacturing and International Business at least 6 years

- Must have experience in Account and Finance Manager at least 5 years.

- Strong skill in leadership and good relationship because this position, mostly         

  responsibility concerned management.

- Be used enterprise ERP : SAP/Microsoft AX etc..will be more advantage.

- Good communication in English

- Available for oversea business trips

- Prior experience in team management of at least 15 subordiantes
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 25 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทีโอเอ ชุโกกุ เพ้นท์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ชุโกกุ มารีน เพ้นท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม สีทาเรือ สีทาโครง สร้างเหล็ก และสีทาพื้น เป็นต้น

ขณะนี้กำลังต้องการรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 159 Sermmit Tower, 19th Floor, Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-2701-8, 038-570-498-9
โทรสาร : 0-2260-2700
โฮมเพจ : http://www.toa-chugoku.com