หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Accounting Officer

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:
หน้าที่หลัก:
 • จัดทำเอกสารใบสั่งจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ปิดงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี
 • จัดทำเอกสารและนำส่งภาษีประจำเดือน,ประจำปี
 • จัดทำภงด.50 และ ภงด.51 เพื่อนำส่งภาษีประจำปี
 • จัดทำ Financial Model ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอหัวหน้างาน
 • จัดทำงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส รายปี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
Qualification
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ในการทำงานย่างน้อย 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Power Point , Word , Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการนำเสนอที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ONE VISION
To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ปัณฑารีย์ ถนัดทาง
ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 096-3623536
โทรสาร : E-mail : pantaree.t@oneorigin.co.th
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด